PAMFLETT FÖRLAG ger ut poesi. Vi vill läsa poesi. Vi vill att poesi blir läst. Varannan månad utkommer Poesipamfletten. Varje enskilt nummer av Poesipamfletten innehåller ett tidigare outgivet verk från en författare. Den finns att köpa hos välsorterade bokhandlare. Här på hemsidan kan du teckna prenumeration.

* * *

SENASTE UTGIVNINGEN


Genljud, POONEH ROHI (PAM001)

400 sidor, ISBN 978-91-988132-8-9


Genljud är en bok om arvsled, om det som lämnats kvar vid gränsen mellan generationer. Det är en berättelse om en sorg och en hunger, om ljud i exil, om ett modersmåls död.

     Rohi avger en närgången och drivande anmälan om det som går förlorat, medan det går förlorat. Om de nya ljud och rörelser som tvingats fram i det nya språket, i diktjaget och i barnen som föds. Det är en sorgens dynamik, där hopplöshet, ilska, och acceptans byter skep-nader med varandra. Allt återgivet med de få radernas metodik.


KÖP BOKEN HÄR

* * *

SENASTE POESIPAMFLETTEN


Gator och andra dikter, IRIS TREE (PP019)  – 95 kr (inkl. porto)

20 sidor, ISB978-91-988132-9-6


Dikterna i GATOR och andra dikter är hämtade ur Iris Trees (1897–1968) debutbok Poems. De annoterar staden och tiden – en stökig ensamhet. Diktjaget våndas över sin bohemiska tillvaro som bedrivs mot fonden av första världskrigets dån. Det är en ung människas texter och varje dikt har en kärna av genuin lyrisk kraft.


Beställ via formuläret nedan (fyll i namn, e-post och vad du vill beställa).

* * *

UTGIVNING


PP019 – Gator och andra dikter, IRIS TREE (övers. DAVID PAGMAR)

PP018 – Rissne by night, IDA LINDE

PP017 – i Halsarna,UKON

PP016 – Lätt att jag odlar, LINA EKDAHL

PP015 – Sköld/daggkåpa – en prolog, KRISTOFFER APPELVIK LAX

PP014 – Resa en stylit, HOUSSIN VENNBERG SNINATE

PP013 – Sluta skriva, JOHAN JÖNSON [SLUTSÅLD]

PP012 – Ur sinne, NAIMA CHAHBOUN [SLUTSÅLD]

PP011 – Det här är ingen strand, JENNY TUNEDAL [SLUTSÅLD]

PP010 – Late Show, ELIS MONTEVERDE BURRAU [SLUTSÅLD]

PP009 – Intersect, LEIF HOLMSTRAND

PP008 – Förlora & fauna, ALEXANDRA SUNDQVIST [SLUTSÅLD]

PP007 – Till Godheten, MARA LEE [SLUTSÅLD]

PP006 – Ser ut som en människa, KHASHAYAR NADEREHVANDI [SLUTSÅLD]

PP005 – Blad och öron, AGNES GERNER [SLUTSÅLD]

PP004 – 20 haikudikter, MATHURA (övers. PÄR HANSSON) [SLUTSÅLD]

PP003 – Fragment ur verkligenheten, SOLVEIG JOHANSSON

PP002 – Gunne, sax, påse, ERIK LINDMAN MATA  [SLUTSÅLD]

PP001 – Se mig som om jag vore död, LINA RYDÉN REYNOLS  [SLUTSÅLD]

* * *

BESTÄLLNING


En helårsprenumeration på Poesipamfletten kostar 490 kr (inkl. moms). Prenumerationen påbörjas från den senaste utgivna Poesipamfletten.

     För att teckna en prenumeration, fyll i dina uppgifter i formuläret här bredvid.  Skriv din adress i Meddelanderutan och tryck på "Skicka".


Enskilda publikationer kan också beställas via samma formulär. De kostar 95 kr styck (inkl. moms och porto). Fyll i dina uppgifter, skriv adress och vilken publikation du vill beställa i Meddelanderutan. Tryck på "Skicka".

* * *

 
 
 
 

MANUS


Vi har för tillfället inte möjlighet att ge konstruktiv återkoppling på inlämnade manuskript. Med detta förbehåll, så är man välkommen att skicka tidigare outgivna manus till info@pamflett.com

* * *

KONTAKT


info@pamflett.com /

Pamflett förlag (c/o Pagmar)

Karlsviksgatan 1

112 41 Stockholm