PAMFLETT FÖRLAG ger ut poesi i pamflettform. Vi vill läsa poesi. Vi vill att poesi blir läst. Varannan månad utkommer Poesipamfletten. Varje enskilt nummer av Poesipamfletten innehåller ett tidigare outgivet verk från en författare. Den finns att köpa hos välsorterade bokhandlare. Här på hemsidan kan du teckna prenumeration.

* * *

SENASTE UTGIVNINGEN


Sköld/daggkåpa – en prolog, KRISTOFFER APPELVIK LAX (PP015)  – 95 kr (inkl. porto)

20 sidor, ISB978-91-988132-5-8


Om verket


DROTTNINGEN
Tro mig, - om orden aro andedrägt
Och andedrägt är lif - jag har ej lif
Att andas ut hvad du har sagt till mig.


HAMLET
Jag skall till England, vet ni icke det?


DROTTNINGEN
Ack, jag har glömt det. Jo, det är beslutadt.


HAMLET
Man bref forseglat; mina skolkamrater,
Dem jemt och rätt jag tror som etterormar,
Bestyra värfvet, sopa vägen ät mig
Och' stalla till kanaljeri. - Fär gà.
Det är ett puts att fa artilleristen
I vädret skjutsad med sitt get krut.
Härdt skall det stà, om jag ej gräfver mig
En smula djupare än deras minor
Och spränger dem till mänen. Det är visst,
Att det är skönt att möta list med list.
Med denna karlen far jag draga af;
Jag släpar kroppen in i nästa rum.
God natt! - Min mor, det här geheime-radet
Àr nu sà tyst, sà allvarsam, min sann,
Men kunde sladdra förr som ingen ann.
Kom, herre, följ mig nu till ort och ställe.
God natt, min mor!


Beställ via formuläret nedan (fyll i namn, e-post och vad du vill beställa).

* * *

UTGIVNING


PP015 – Sköld/daggkåpa – en prolog, KRISTOFFER APPELVIK LAX

PP014 – Resa en stylit, HOUSSIN VENNBERG SNINATE

PP013 – Sluta skriva, JOHAN JÖNSON

PP012 – Ur sinne, NAIMA CHAHBOUN

PP011 – Det här är ingen strand, JENNY TUNEDAL [SLUTSÅLD]

PP010 – Late Show, ELIS MONTEVERDE BURRAU

PP009 – Intersect, LEIF HOLMSTRAND

PP008 – Förlora & fauna, ALEXANDRA SUNDQVIST [SLUTSÅLD]

PP007 – Till Godheten, MARA LEE

PP006 – Ser ut som en människa, KHASHAYAR NADEREHVANDI

PP005 – Blad och öron, AGNES GERNER [SLUTSÅLD]

PP004 – 20 haikudikter, MATHURA (övers. PÄR HANSSON)

PP003 – Fragment ur verkligenheten, SOLVEIG JOHANSSON

PP002 – Gunne, sax, påse, ERIK LINDMAN MATA  [SLUTSÅLD]

PP001 – Se mig som om jag vore död, LINA RYDÉN REYNOLS  [SLUTSÅLD]

* * *

BESTÄLLNING


En helårsprenumeration på Poesipamfletten kostar 450 kr (inkl. moms). Prenumerationen påbörjas från den senaste utgivna Poesipamfletten.

     För att teckna en prenumeration, fyll i dina uppgifter i formuläret här bredvid.  Skriv din adress i Meddelanderutan och tryck på "Skicka".


Enskilda publikationer kan också beställas via samma formulär. De kostar 95 kr styck (inkl. moms och porto). Fyll i dina uppgifter, skriv adress och vilken publikation du vill beställa i Meddelanderutan. Tryck på "Skicka".

* * *

 
 
 
 

MANUS


Vi har för tillfället inte möjlighet att ge konstruktiv återkoppling på inlämnade manuskript. Med detta förbehåll, så är man välkommen att skicka tidigare outgivna manus till info@pamflett.com

* * *

KONTAKT


info@pamflett.com /

o7o – 1 49 94 29 /

Pamflett förlag (c/o Pagmar)

Karlsviksgatan 1

112 41 Stockholm